Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:
Måla & More – www.malaetmore.fi

2. Yhteyshenkilö:
Christel Holmlund
puhelin 040 507 4404
info@malaetmore.fi

3. Rekisterin nimi:
www.malaetmore.fi verkkokaupan asiakkaiden yhteystiedot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten toimittamiseen ja mahdollisesti myös asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon.


5. Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaista jää talteen seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan www.malaetmore.fi verkkokaupan tilauksista ja asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Måla & More ei luovuta käyttäjärekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tietojen on käyttöoikeus vain niillä Måla & Moren palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat verkkopalveluun (www.malaetmore.fi), jossa tiedot sijaitsevat. Toimitetuista tilauksista otetaan kuukausittain tuloste myös Måla & Moren kirjanpitoon.
Tilaustiedot ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajan suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.
Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.